Liên hệ

CÔNG TY CÂY XANH HẠT GIỐNG ĐÀ NẴNG

– Mã số Doanh nghiệp: 0402072276

– Số điện thoại: 0973.812.579

– Email: lienhe@hatgiongdanang.com

– Địa chỉ: 29 Mỹ An 5, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam